MSZA ŚWIĘTA

 • Msza św. w dzień powszedni (oprócz środy) jest celebrowana o godzinie 7.30, zaś w środy po nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 18.00
 • w niedziele o 12.00. W czwartą niedzielę miesiąca msza o 17.00 a następnie Adoracja Najświętszego sakramentu z modlitwą uwielbienia.

Sakrament pokuty i pojednania

 • w niedziele i dni powszednie 20 min przed Mszą świętą. Osoby, które chcą przystąpić do spowiedzi w innym terminie proszone są aby ustaliły dogodny dla nich czas z rektorem kościoła lub zapisały się za pomocą aplikacji

Chrzest

Właściwym miejscem sprawowania sakramentu chrztu św. jest własny kościół parafialny. Bywa jednak, że inny kościół z jakichś względów staje się domem i tam chcemy przynieść dziecko, by otrzymało w sakramencie chrztu łaskę wiary.

Jest to możliwe w kościele św. Benona – oto kolejne kroki:

 • Należy zgłosić się (osobiście, telefonicznie lub mailowo) do rektora kościoła św. Benona, by uzyskać zgodę na chrzest dziecka w kościele św. Benona oraz ustalić datę sprawowania sakramentu.
 • W kościele św. Benona chrzest celebrowany jest zwykle po Mszy św. niedzielnej o godz. 12.00. Możliwe są również inne terminy.
 • Katecheza przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywa się w terminie ustalonym z rektorem kościoła, zazwyczaj w tygodniu poprzedzającym chrzest.
 • Kościół św. Benona znajduje się na terenie Parafii Nawiedzenia NMP, ul. Przyrynek 2. Tam też należy dokonać wpisu do księgi chrztów. Wymagana jest obecność rodziców i chrzestnych.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo urodzenia dziecka,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeżeli mają ślub kościelny),
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że są osobami mogącymi pełnić obowiązki ojca i matki chrzestnej,
 • dane chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania),
 • pisemną zgodę na chrzest poza parafią wydaną przez własnego proboszcza.

Adres: Parafia Rzymskokatolicka Nawiedzenia NMP, ul. Przyrynek 2, 00-219 Warszawa; tel. 22 831 24 73

Małżeństwo

„Za regułę należy uznać zawarcie małżeństwa w parafii jednego z nupturientów. Przemawiają za tym głębokie racje duszpasterskie, w myśl których własna parafia jest – po rodzinie – podstawową wspólnotą Kościoła oraz pierwszą szkołą wiary, modlitwy i życia sakramentalnego. Pierwszeństwem cieszy się kościół parafialny. W innym kościele lub kaplicy małżeństwo wolno zawrzeć za zezwoleniem ordynariusza miejsca lub proboszcza” (kan. 1118 § 1) [KEP, Dekret ogólny o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego, 26 listopada 2019].

Niemniej jednak, możliwe jest zawarcie sakramentu małżeństwa w kościele św. Benona. Planowany termin ślubu należy ustalić najpierw z rektorem kościoła.

Należy również uzyskać świadectwo chrztu (metryka chrztu) każdego z nupturientów. Potwierdza ono nie tylko przyjęcie chrztu, ale przede wszystkim stwierdza stan wolny osoby, o ile nie zostało wystawione wcześniej niż sześć miesięcy przed zgłoszeniem się nupturientów do duszpasterza i zawiera adnotację o braku wzmianki o zawartym małżeństwie, względnie o prawomocnym stwierdzeniu nieważności lub rozwiązaniu wcześniej zawartego małżeństwa. Nie ma potrzeby ubiegania się o takie świadectwo chrztu, jeśli nupturient przyjął sakrament chrztu w tutejszym kościele parafialnym.

Następnie od proboszcza swojej parafii (tam, gdzie obecnie mieszka narzeczona lub narzeczony) należy otrzymać licencję na zawarcie ślubu na terenie parafii Nawiedzenia NMP przy ul. Przyrynek 2, do której należy terytorialnie kościół św. Benona. Również wszelkie inne formalności przedślubne (protokół, zapowiedzi) załatwia się w parafii zamieszkania narzeczonych. Bez tych dokumentów parafia Nawiedzenia NMP nie wyrazi zgody na ślub w naszym kościele!

W Urzędzie Stanu Cywilnego należy uzyskać Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (względnie odpis aktu małżeństwa cywilnego, jeśli nupturienci pozostają ze sobą w związku cywilnym), które należy przedłożyć w kancelarii parafialnej nie później niż na dwa miesiące przed planowanym terminem ślubu..

Po otrzymaniu licencji oraz dokumentów z USC należy dostarczyć je do kancelarii parafii Nawiedzenia NMP, aby spisać akt ślubu. Wpis do księgi małżeństw wymaga obecności narzeczonych i świadków (wymagane są pełne dane z dowodu osobistego – jest to ważne zwłaszcza w przypadku niemożliwości stawienia się świadków tego dnia).

Po złożeniu wszystkich dokumentów i podpisów narzeczeni otrzymują delegację dla kapłana, który będzie błogosławił związek małżeński (należy to wcześniej ustalić z rektorem kościoła św. Benona) oraz podpisane i wypełnione przez proboszcza dokumenty z USC. Dokumenty te należy zanieść do zakrystii kościoła św. Benona najlepiej jeszcze przed dniem ślubu.

Odpowiednio wcześniej z rektorem kościoła św. Benona należy ustalić szczegóły uroczystości ślubnej: omówić przebieg liturgii, sprawę wystroju kościoła, oprawę muzyczną. Zwyczajową ofiarę na kościół najlepiej złożyć w zakrystii przed ślubem lub przelewem na rachunek bankowy kościoła.

Prosimy, aby nie rozsypywać płatków kwiatów, ryżu, monet itp., ani w kościele, ani przed wejściem do kościoła.

W przypadku kiedy jedna ze stron narzeczonych jest osobą nieochrzczoną lub niewierzącą, sakrament małżeństwa udzielany jest poza Mszą św. Kiedy strony chcą zawrzeć go podczas Mszy św. muszą uzyskać dyspensę od miejscowego biskupa.

Kancelaria Parafii Nawiedzenia NMP, ul. Przyrynek 2, 00-219 Warszawa;
tel. 22 831 24 73

Czynna:
w dni powszednie (bez pierwszego piątku miesiąca)
9.00 – 10.00
17.00 – 18.00
w soboty 9.00 – 10.00
(w lipcu i sierpniu – od wtorku do piątku)

Ponieważ parafia zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg ślubów, zawiadamia o zawartym sakramencie małżeństwa parafię chrztu nowożeńców oraz parafię, z której otrzymano licencję; na niej ciąży również obowiązek opracowania dokumentów do USC. Prosimy więc narzeczonych o złożenie ofiary kancelaryjnej na pokrycie wyżej wymienionych kosztów.